Products

Our products

Rimmed® embrace quality!

leter pjekje

ALUMINUM FOIL, PLASTIC MEMBRANE, BAKING PAPER

leter guzhine

TOILET PAPER, KITCHEN PAPER, NAPKINS

shtupa mikrofiber

MICROFIBER COTTON SWABS

gota kortoni

PAPER CUPS AND BOWS

toba kartoni

CARDBOARD TUBE

skotch ngjitës

BOOP TAPE ADHESIVE

Në këtë kategori do të gjeni të gjitha produktet e disponueshme për tregun vendas.

en_USEnglish

ALUMINIUM FOIL